Arrangementer

Urbanmat vil som ledende oppdretter av levende insekter og insekter som mat i Norge, gi råd, veiledning og foredrag for å dele den kompetansen vi innehar. Det vil være både innen insekt oppdrett, insekter som fòr og insekter som mat. Vi har oppdrag for Fylkeskommuner, næringshager og skoler. Vårt håp er at insekter skal bli en del av kostholdet til både dyr og mennesker over hele landet.

Vi har flere alternative arrangementer.

Foredrag for skoler

Foredrag for andre offentlige etater

Andre etter avtale

Oppdrettsanlegget
Et av medieoppslagene
Opplæring i Thailand