Hvorfor bruke insekter

  • Oppdrett av insekter gir mindre metanutslipp, mindre vannforbruk, mindre forbruk av fòr, mindre arealforbruk enn tradisjonell oppdrett av kyr, sauer, griser og høner.
  • Insekter inneholder B12 og Omega3.
  • Insekter er bærekraftig og er en naturlig kilde som fòr til dine kjæledyr.
  • Alle kjæledyr som høner, vaktler, gnagere, fisk og reptiler har insekter som naturlig mat. De trenger de næringsstoffene som insektene gir de, og de elsker denne typen mat.
  • Urbanmat leverer varer som er trygge, bærekraftig og fremtidsrettet.

Fremtidens proteininntak må basere seg på andre kilder enn kjøtt. Insekter er en av mange nye proteinkilder. Den store fordelen med insekter, er at de kan nyttiggjøre seg feilprodukter av mat fra industrien, landbruket, slakteavfall, og restavfall fra husholdningene.

Bug my life

Vi gjenbruker esker for å spare miljøet. Du kan derfor oppleve å få esker med annen logo eller størrelse.

Substainable cricket production
Oppdrett av insekter er bærekraftig