Noen fordeler ved bruk av insekter hos fugler : øker veksthastigheten, muskelveksten, og har en positiv innvirkning på fjærene deres. Det er også studier i kjæledyrmat til hunder og katter som viser at de tiltrekkes på samme måte som kjæledyrmat som ikke har insekter i formlene. Insekt-produkter er en ideell komponent for dyrefôr på grunn av det energiske innholdet av protein, vitamin og aminosyrer. Mange selskaper bruker insektpulver i produksjonen av dyrefôr fra hundemat til akvakultur fordi næringsstoffene og resultatene er bra, som et eksempel har vi studier på fisk som viser at vekstraten økte med 37 % og vekt med 23% i fiskearter som mottok 50% vanlig fiskefôr og 50% insektpulver, viste også filetene god kvalitet med proteinnivåer over 62%.